Vår verksamhet

Conradssons Gräv startades 2009 av bröderna Arvid och Eric Conradsson, och det är fortfarande bröderna som driver bolaget.

Företaget har 6 heltidsanställda samt att de hyr in ca 5 st på heltid. Under högsäsong är det totalt ca 15 personer som arbetar åt Conradssons. Bolagets säte är i Ölmstad utanför Gränna.

Bolagets maskinpark består 3 traktorgrävare, 5 bandgrävare (16 ton, 5,5 ton samt st 1,8 ton), 3 hjulgrävare (14 ton) samt två traktorer. 

Bolaget är sedan 2010 miljödiplomerade av Jönköpings Kommun.

Vår miljöpolicy är:

Vårt företag ska uppfattas som ett miljöinriktat företag. Detta uppnår vi genom:

  • att arbeta efter rådande miljölagstiftning.

  • att vi ständigt ska arbeta med ständiga förbättringar för att minimera belastningen på miljön.

  • att visa ett ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet.

  • att uppdrag som utförs så som gräv- och markarbeten görs med så stor hänsyn till miljön som är möjlig

Vi har fått EU medel för att investera i ny gödselbehållare.

Conradssons Gräv i Gränna AB

Ormestorp 9
563 93 Gränna
Sverige

Kontakta oss genom att ringa eller maila

070- 624 41 22, Arvid
070 - 524 41 72, Eric
info@conradssons.se