Vår verksamhet

Conradssons Gräv startades 2009 av bröderna Arvid och Eric Conradsson, och det är fortfarande bröderna som driver bolaget.

Företaget har 14 heltidsanställda samt att de hyr in ca 4 st på heltid. Bolagets säte är i Ölmstad utanför Gränna.

Bolagets maskinpark består 4 traktorgrävare, 4 bandgrävare (28 ton, 8,5 ton, 5 ,5 ton samt 1,8 ton), 4 hjulgrävare (14 ton, samt 17 ton) samt tre traktorer.  Delar av maskinparken är utrustade med GPS/ maskinstyrning. Vi har många olika redskap, bl.a. sopvals, buskröjare, grensåg, asfatsfräs, hydraulhammare, sorteringsskopa mm.

Vår miljöpolicy är:

Vårt företag ska uppfattas som ett miljöinriktat företag. Detta uppnår vi genom:

  • att arbeta efter rådande miljölagstiftning.
  • att vi ständigt ska arbeta med ständiga förbättringar för att minimera belastningen på miljön.
  • att visa ett ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet.
  • att uppdrag som utförs så som gräv- och markarbeten görs med så stor hänsyn till miljön som är möjlig